THEATER BLANCO


WELKOM OP DE SITE VAN THEATER BLANCO

Theater Blanco biedt Vrij Spel in de Toneelgarage in Haarlem

Vanaf januari 2018 is Theater Blanco in zijn bestaande vorm opgeheven. Dank aan iedereen bijdroeg aan sfeervolle en verrassende avonden.
Het waren 10 bijzondere jaren

Nelleke en Ida